Vindmätning

Inom affärsområde vindmätning säljer och levererar In Situ Instrument kompletta mätsystem inklusive mast, strömförsörjning, insamling av mätdata, systemövervakning och analys. Mätningarna omfattar bland annat kontroll av vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur, fukt och nedisning.

Inom företaget finns produktutvecklings- och projektledningsresurser och vi erbjuder även serviceavtal för insamling av mätdata, övervakning och analys.

Med mer än 300 levererade vindmätningssystem är vi ett av de ledande företagen på marknaden inom området vindkraftsmeteorologi. Inom området har vi även på uppdrag av forskare tagit fram mätutrustning i syfte att skapa prognostiseringsmodeller för nedisning, vilket har stor betydelse för bland annat vindkraftsindustrin.

Många installationer har skett under tuffa väderförhållanden både i Sverige och i Norge. Tillsammans med våra samarbetspartners och forskare på högskolor och universitet utvecklar vi nya produkter och lösningar anpassade för nordiska väderförhållanden.


För mer information

Kontakta Anders Berglund, 0297-402 54, anders.berglund@insitu.se