Ventilerat Strålningsskydd

In Situ Ventilated Radiation Shield

Strålningsskydd för precisionsmätningar av temperatur.

Detta strålningsskydd är framtaget för att möjliggöra mätningar av temperatur med minsta möjliga inverkan från solstrålning. En reflektor vid temperatursensorn minimerar uppvärmningen av direkt strålning på sensorn och en fläkt som hela tiden suger luft igenom strålningsskyddet, ger tillsammans en väldigt låg inverkan från solstrålning och ser till att den luft som passerar sensorn hela tiden har samma temperatur som den omgivande luft som skall mätas. Den mekaniska utformningen är gjord så att luftströmmen går åt rätt håll i strålningsskyddet även vid höga vindhastigheter.

Det ventilerade strålningsskyddet lämpar sig väl för mätningar av temperaturprofiler där hög precision mellan nivåerna är viktigt. Speciellt lämpligt är det då strålningsskydden blir utsatta för olika strålningsnivåer på olika ställen. Dessa strålningsskydd ger mycket små skillnader mellan sol och skugga, endast några få hundradels grader.

Strålningsskyddet finns för applikationer med både 12 och 24VDC, bägge har en 8W fläkt. Strömförsörjningskabel finns att beställa i önskad längd, som dimensioneras beroende på applikation. Strålningsskyddet är främst anpassat för mätningar med termoelement och även andra sensorer som har en liknande storlek.