Växthusgasmätning

In Situ Instrument konstruerar och säljer system för mätning av koncentrationer och flöden av växthusgaser i mark, vatten och luft. Våra system påvisar hur mycket växthusgaser som tas upp eller släpps ut av olika ekosystem, hur detta styrs av vädret och miljön, och hur förändringar och störningar påverkar växthusgasbalansen. Data från våra mätsystem används för att förbättra klimatmodeller, rapportera utsläpp och upptag av växthusgaser samt identifiera hållbara skötselstrategier för lant- och skogsbruk.

Vi har utvecklat och installerat mätsystem för växthusgasmätningar i över 20 år runt om i världen.

Ett projekt har bland annat varit att designa, bygga och installera all utrustning på samtliga siter till ICOS Sweden (Integrated Carbon Observation System).

Läs mer om ICOS här

Läs mer om Svenska ICOS här


För mer information

Kontakta Alexander Bergsten, 0297-402 80, alexander.bergsten@insitu.se