Våra värderingar

Förtroende och ansvar

All personal skall i alla situationer både internt och externt agera ärligt och ansvarsfullt. Genom vår specialistkunskap, kreativitet och innovationsförmåga skapar vi förtroende hos våra kunder, leverantörer och partners.


Kundnöjdhet

Vi involverar våra kunder i arbete med produktförbättringar, vi skall vara lyhörda för våra kunders behov och kontinuerligt arbeta för att förbättra våra kund- och affärsrelationer.


Ständiga förbättringar

Alla anställda arbetar aktivt för att vi skall bli ännu bättre och därigenom kunna behålla långsiktiga relationer med våra kunder. Varje ny produkt kräver rutiner för kvalitetskontroll, utbildning och engagemang från personalen.