Vår vision

In Situ Instrument bidrar till en bättre miljö och ett bättre klimat genom att förse våra kunder med kvalificerade mätsystem för mätning i mark, vatten och luft. Inom 3 år skall vi vara en av de 3 ledande leverantörerna i Norden av kvalificerade mätsystem.