Vår affärsidé

In Situ Instrument utvecklar, konstruerar och levererar mätsystem för miljömätningar i mark, vatten och luft som skall tillgodose kundens behov av korrekta beslutsunderlag. Våra produkter och lösningar baseras på världsledande teknologi och har framtagits i nära samverkan med kunder, leverantörer och forskningsinstitutioner.