Uppvärmt toppmontage

Strukturvärme för montage i mätmast.

Uppvärmning av strukturen i toppmontaget på en mast ger möjlighet till mätdata som är opåverkat av störningar p.g.a. is i strukturen, detta innebär att kvalitetssäkrat data går att få året runt.

Hela toppmontaget är uppvärmt, spira, bom, givarfästen och åskspröt. detta i kombination med uppvärmda givare borgar för att ha tillgång till en obruten mätserie även i svåra förhållanden. Uppvärmningen styrs via samma datalogger som mäter alla givare i masten, detta ger möjlighet att styra uppvärmningen så att den endast är igång när behov av värme finns

Utförandet av uppvärmningen kan varieras beroende på vilka krav som finns på tillgänglighet och vilken tillgång till ström som finns på den aktuella siten. Allt ifrån en mast där alla bommar och givare är uppvärmda till installationer med bara en givare för gap-filling som är uppvärmd. Detta ger möjlighet till en installation som är optimerad för särskilda önskemål.

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisuppgift!