Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom alla typer av miljömätningar:


• Problemlösning

• Systemdesign

• Fallstudier

• Databasanalyser

• Systeminstallation

• Systemövervakning

• Systemcertifiering

• Kontrollplaner

• Certifieringar

• Dokumentation

• Projektledning

• Föreläsningar

• Utbildning

• Kunskapscentrum