Timmerbevattning

Klimatanpassat bevattningssystem - ProLog
ProLog är ett klimatanpassat bevattningssystem för sågverk och massabruk. ProLog introducerades på marknaden 1995 genom installationer på Heby Sågverk och Ala Sågverk. Idag används ProLog på 75 skogsindustrier främst i Sverige och Norge. Med ProLog kan bevattningen anpassas till rådande klimatförhållanden genom bestämning av vädret och därmed avdunstningen från det lagrade virket.

Klimatdata registreras med hjälp av en lokal klimatstation som ingår i leveransen av ProLog. Själva beräkningsarbetet och styrningen av bevattningen görs sedan med hjälp av en styrenhet. Konceptet för ProLog bygger på kunskap från ett antal vetenskapliga försök som genomförts i Sverige och Norge. Styrsystemet ger möjlighet till effektivare, bättre och mer miljövänlig bevattning än vad som kan åstadkommas med traditionella tidsstyrda system.

ProLog har nu uppdaterats till ProLog 2 med ett förbättrat användargränssnitt. Detta ger operatören möjlighet att övervaka och styra timmerbevattningen från en övervakningsdator i en kontorsmiljö.

ProLog har många fördelar jämfört med tidsstyrd bevattning. Bevattningsmängden minskar med 50 - 80 % jämfört med tidsstyrd bevattning, utan att virkeskvaliteten riskeras. Den minskade användningen av pumparna reducerar energiåtgången och slitaget kraftigt. ProLog 2 erbjuder möjlighet till kontinuerlig övervakning och manövrering av bevattningsanläggningen.


Du kan köpa ProLog via vår samarbetspartner Kagon AB.  Läs mer om ProLog och beställ produkten här.


För mer information

Kontakta Alexander Bergsten, 0297-402 80, alexander.bergsten@insitu.se