Systemövervakning

Vi erbjuder fjärrövervakning av levererade mät och strömförsörjningssystem. Via GSM eller GPRS kan vi kontinuerligt funktionskontrollera och styra önskvärda funktionsparametrar hos systemen.

Systemen kan vidare programmeras att själva meddela önskad larminformation.

Vi erbjuder i ökande omfattning också kameraövervakning av system. Kameror som medger såväl motoriserade rörelser liksom nattseende används. Såväl realtidsbilder liksom lagring och överföring av bilder kan erbjudas.


Vi erbjuder kontinuerlig hemtagning av önskad loggerdata för lagring på egna FTP servers. Det finns tre olika övervakningsavtal:

Mätdata till FTP-server

Driftdata till FTP + Driftövervakning

All data till FTP + Totalövervakning

In Situ Instrument erbjuder även lagring av data på så kallade 1000-års skivor, M-Discs. Detta innebär att efter övervakningsavtalets slut lagras datat både on site och off site, det vill säga dels på In Situ's säkra server samt på en DVD-skiva där filerna håller i upp till 1000 år. Mätdatat sparas och kan hämtas från In Situ i minst 10 år efter att avtalet upphört.