Strömförsörjning

Strömförsörjning är ofrånkomligt för våra mätsystem. Det som ska strömförsörjas är bl.a. loggerskåp, hinderljus och eventuella uppvärmda givare. 

Det krävs olika styrkor på strömförsörjningen beroende på vart mätsystemet installeras, vilken årstid det är, vilka givare som används mm. Till exempel i vissa vindmätningssystem används endast solpaneler som strömförsörjning medan andra behöver en mer kraftfullare lösning. Våra kunders behov av en tillförlitlig och tillika skyddad strömförsörjning av mätsystem har lett fram till denna efterfrågade produkt.

Benämningen miljöcontainer 4 fot kommer sig av att all utrustning är placerad i en robust men ändå relativt lätthanterlig container (2,2 x 1,2 m i golvyta) som erbjuder ett bra skalskydd med robust låsanordning för dyrbart innanmäte. Vidare är den byggd för att inte medge utsläpp av eventuellt dieselläckage.

Strömförsörjningen bygger på ett dieselelverk speciellt framtaget för att klara såväl sträng vinterkyla liksom varma sommardagar. Dieselelverket laddar en 24v DC batteribank, anpassad för att kunna strömförsörja även rejält omfattande vindmätningssystem med uppvärmda givare i sträng kyla.

Dieselmotorn kan med fördel kompletteras med såväl små vindelverk samt solpaneler, vilka tillsammans ofta klarar energibehovet sommartid.

Vid eventuellt bortfall av laddning av batteribanken kommer systemet automatiskt att stänga ned olika strömförbrukare i turordning, där hinderljus i mast kommer sist i turordning.

Som standard levereras containern med en dieseltank på 360 l. 720 l kan erhållas som option, liksom en elektronisk dieselnivågivare. För installationer som är mycket autonoma med begränsad åtkomst till containern kan dieselelverk med extra stor oljesump erhållas för att förlänga möjlig drifttid utan oljepåfyllning.

Den datalogger som styr och lagrar data från mätsystemet styr och kontrollerar även strömförsörjningssystemet. Bland annat mäter den elverkets temperatur och ser till att det inte tillåts bli så kallt att startsvårigheter uppstår, motsvarande gäller det omvända temperaturförhållandet.

Såväl mätsystemet som strömförsörjningssystemet kan fjärrövervakas så att vi erhåller en mängd information rörande alla viktiga driftparametrar, med spårbarhet bakåt i tiden om fel skulle inträffa. Vidare så kan systemet via sms eller e-post själv meddela när olika valda larmkriterier inträffar.

Läs mer om systemövervakning under rubriken tjänster.