Rullbom

Skjutbar bom

Bom med rullar för enkelt handhavande vid underhåll på sensorer.

In Situ har utvecklat en bom som monteras med rullar i mast där man har behov av att enkelt skjuta bommen in och ut. Denna lösning är framför allt lämplig i installationer som kräver regelbundet underhåll av sensorer. Infästningen med rullar gör det möjligt att på ett enkelt sätt komma åt instrument monterade långt ut på bommen, enkelt handhavande av bommen sparar mycket tid och gör arbetet säkrare vid rutinunderhåll.

Designen av infästningen är gjord så att en av sidorna på bommen är helt fri från fästen, vilket tillåter montering av sensorer utan att bommens rörelse hindras. Att bommen rullar på rullager gör att den kraft som behövs för att flytta bommen minskas drastiskt jämfört med traditionella glidlager. Handhavandet är enkelt med endast två bultar för låsning av bommen i önskat läge, detta i kombination med stoppskruv för läget som bommen skall vara monterad i ger en enkel och exakt positionering varje gång bommen åter fästs i sitt normala läge.