Problemlösningar

"Vi är bäst på det vi inte kan" brukar grundaren av företaget uttrycka det och detta har vi anammat som vårt motto.

Vi tycker helt enkelt att det är roligast när vi ställs inför nya utmaningar där vi börjar med det tomma anteckningsbladet och formulerar den önskade kravspecifikationen. Det är vanligt att uppdragsgivare kommer till oss med önskemål om vad man vill mäta, men man behöver hjälp med tillvägagångssättet. I dessa fall upprättar vi gemensamt en kravspecifikation för det aktuella projektet och lämnar förslag på hur en helhetslösning kan se ut. Detta tillvägagångssätt har vi förfinat under många tillsammans med våra kunder i syfte "att göra rätt från början".

Vi har kompetens och mångårig erfarenhet av produktutveckling inom de mest skiftande områden. Vi kan mekanik, elektronik, datahårdvara/mjukvara, programmering, materialkunskap liksom vi behärskar fysik, matematik och har spetskompetens inom hydrologi, mikrometeorologi, geologi samt termodynamik.

Många gånger omfattar också problemlösning, att verka under svåra förhållanden, i svår terräng, till havs, på höga höjder eller i svår kyla. Vi har erfarenhet, utbildning och de rätta redskapen för att klara dylika situationer, ofta är också det svåraste det mest utvecklande och roliga.