Meteorologi och markmätningar

In Situ Instrument utvecklar mätsystem för meteorologiska mätningar, främst för forskare på högskolor, universitet och forskningsinstitut. Detta kan bland annat innefatta temperatur, lufttryck, luftfuktighet, nederbörd, vind och solstrålning. Detta ställer ofta stora krav på kommunikations- och strömförsörjningslösningar samt väderbeständighet i systemen då mätningarna ofta görs på avlägsna och väderutsatta platser.

In Situ Instrument utvecklar även mätsystem för olika typer av mätningar i marken bland annat kopplat till väg- och banområden. Vi har exempelvis åt VTI byggt system för mätning av fukt och konduktivitet i vägbanken.

Vi har även varit med och utvecklat ett termiskt responssystem för dimensionering av geotermiska energianläggningar. Responssystemet kartlägger kapaciteten hos enstaka borrhål. Informationen används därefter för dimensionering av den fullskaliga anläggningen.


För mer information

Kontakta Alexander Bergsten, 0297-402 80, alexander.bergsten@insitu.se