Mätsystem

Vårt företag är starkt innovationsinriktat med lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom många olika områden.

Vi har gedigen ingenjörskompetens inom mekanisk konstruktion, elektronik och programmering inom flera språk samt olika system, liksom generell materialkunskap.

Vi har lång erfarenhet av att bygga mätsystem för olika behov i de mest skiftande miljöer inom områden mark, vatten och luft.

Vi ser det som en fördel för både oss och kunden, om vi på ett tidigt stadium tillåts vara med och föreslå lösningar grundat på kundens behov och gällande förutsättningar.

När vi konstruerar och bygger våra mätsystem väljer vi de ingående komponenterna med omsorg. Vi utvecklar även egna komponenter/instrument i de fall då kunders kravspecifikationer inte kan tillgodoses av på marknaden befintliga produkter. Hit hör idag egna digitala dataloggers samt varianter av tillförlitliga strömförsörjningssystem, strålningsskydd, transientskyddssystem m.m.

För oss är det mycket viktigt att inte bara vara en förmedlare av olika produkter utan vi måste kunna gå i god för de produkter/komponenter som vi använder i våra mätsystem.


Vi erbjuder också ett brett utbud av tjänster inom alla typer av miljömätningar. Se ovanstående flikar.