Kamerauppvärmning

Uppvärmning för Campbell CC5MPX kamera

Tillbehör för kameran CC5MPX från Campbell Scientific som möjliggör användande på vintern, även under nedisningsförhållanden.

Kamerauppvärmningen består av en skärm som träs över kameran som innehåller uppvärmning med hög effekt. Den har även inbyggd temperatursensor för att inte riskera att kameran överhettas. Detta gör att det är möjligt att förhindra isbildning på kameran samt att smälta is som bildats vid eventuella avbrott i strömförsörjningen. På så sätt går det att ha övervakning av t.ex. ett mätsystem året runt, så att man kan se hur mycket is som finns på struktur och sensorer för att göra en bedömning av kvaliteten på mätdata.