In Situ mot nya utmaningar

In Situ Instrument AB bedriver under perioden 2013-05-01 - 2014-05-31 ett projekt vid namn "In Situ mot nya utmaningar".

Projektet syftar till att tydliggöra affärsstrategin och ta fram en ny affärs- och marknadsplan.

Finansiering sker genom Tillväxtverkets projekt Miljödriven tillväxt.