Historik

Företaget startades 1982 av Bengt Norén som sedan 1975 har ägnat sig åt främst meteorologisk och hydrologisk mätteknik. Först som ingenjör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och sedan 1982 som egen företagare i In Situ Instrument AB.

2010 förvärvades företaget av Björn och Margaretha Östberg som har mångårig erfarenhet av såväl teknikintensiv produktutveckling och produktion liksom företagsutveckling.

Bengt Norén är kvar i företaget med fokus på utveckling och utbildningsfrågor.

Den röda tråden i verksamheten/affärsidén, är den kontinuerliga kontakten med forskarvärlden och koncentrationen på In Situ-mätningar. In Situ betyder ”på plats” och In Situ-mätningar kräver då att våra mätsystem, utöver att mäta rätt, måste vara anpassade för att klara de varierande miljöer där olika typer av processer pågår.

Vi har vid många tillfällen i direkt samarbete med olika forskargrupper levererat specialanpassade mätsystem för olika ändamål, från mätning av flödet av växthusgaser på grönländsk torv till mätning av grumlighet i vattendrag i Costa Rica, och det mesta däremellan.

När det gäller växthusgaser har vi varit inblandade i de flesta, om inte samtliga, större projekt i Sverige som sysslat med problematiken de senaste femton åren. Vi har också levererat mätutrustningar för växthusgaser i atmosfären till bl.a. Island, Tjeckien, Sydafrika, Ryssland och Tyskland. Vi arbetar även med växthusgasmätningar under vatten på uppdrag av Uppsala Universitet.

För Vattenfall AB har vi byggt och installerat ett flertal hydrologistationer i Luleälvens källflöden i Sarek och Padjelanta. Vi har även för Vattenfalls räkning konstruerat och installerat geotekniska dammsäkerhetssystem i några av deras stora vattenkraftdammar i norra Sverige.

Tillsammans med Geosigma i Uppsala levererade vi den mätutrustning som användes vid de bergkvalitetsmätningar som SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) utförde i Forsmark och Oskarshamn, inför beslut om slutförvaring av det svenska kärnkraftavfallet.

Tillsammans med kunden NeoEnergy Sweden AB har vi för dennes räkning utvecklat ett termiskt responssystem som mäter möjligt energiuttag i bergvärmeborrhål.

Vid ett sextiotal svenska sågverk och massabruk används ett klimatstyrt bevattningssystem som vi utvecklat, återigen i samarbete med forskare, i detta fall från Institutionen för Virkeslära vid SLU. Några installationer finns också i våra grannländer, samt i Baltikum och Ryssland.

Vi har samarbete med olika universitet och högskolor, Lunds universitet är en aktör som bl.a. köper utbildningar inom praktisk mätteknik av oss.  Under årens lopp har det då och då dykt upp kunder från den industriella sektorn, nästan alltid som ett resultat av våra kontakter med  forskarvärlden.

Vi har på senare år levererat fler än 300 mätsystem för vindkraftmeteorologi till olika aktörer på den Svenska marknaden. Detta som ett direkt resultat av att vi var med och byggde de första mätsystemen för detta ändamål för den inledande forskningen som bedrevs av MIUU (Meteorologiska Institutionen vid Uppsala Universitet). Inom området vindkraftsmeteorologi har vi också levererat mätutrustning i syftet att vara forskare behjälpliga att skapa prognostiseringsmodeller för nedisning, vilket är av vikt och värde bl.a. för vindkraftsindustrin.

Vi har konstruerat, byggt och installerat den Svenska delen av ICOS (Integrated Carbon Observation System). ICOS är en ny infrastruktur för forskning om växthusgaser. Totalt deltar 17 Europeiska nationer i detta projekt, där Sverige med Lunds Universitet i spetsen är först ut med att skapa ett nätverk av standardiserade forskningsstationer från Skåne till norr om polcirkeln.