Expansionsenhet ISTRPD - MS3

ISTRPD - MS3

In Situ Token Ring Pluggable Devices - Multi Serial 3

Expansionsenhet för att koppla upp till tre seriella givare per enhet till en serieport (RS232).

Denna produkt möjliggör inkoppling av flera sensorer med seriell kommunikation att kopplas till en enda serieport (RS232) på t.ex. en datalogger. Den konverterar en ASCII-sträng från en sensor till binärformat som dataloggern kan läsa mycket snabbare. Vilket gör att man från en logger kan skickar och tar emot data i binärt format som sedan konverteras till ASCII som sensorn kan tolka. Det går även bra att ansluta sensorer som ger ifrån sig värden som binärt data.

Varje port på enheten kan konfigureras separat för att använda: RS232, RS422 eller RS485. Enheten stöder 2-vägs kommunikation med de vanligaste seriella sensorer som standard och kan skicka vidare data från praktiskt taget alla sensorer med seriellt interface. Om 2-vägs kommunikation med en sensor som inte stöds som standard önskas, finns möjlighet att implementera detta.

För inkoppling av fler sensorer kan flera enheter kopplas ihop och ger då tre ytterligare serieportar per enhet som kopplas in, alla dessa kommer att kopplas till samma serieport på loggern. Detta innebär att man i praktiken kan koppla t.ex. 10 st 3D-sonic vindmätare som mäter i 20 Hz till en serieport på en datalogger. Om man mäter med 1 Hz kan man koppla in över 200 st 2D-sonic vindmätare, som av andra skäl kan vara svårt att praktiskt installera på samma ställe.


Varje enhet har en strömförbrukning som ligger på mellan 2-11mA beroende på konfiguration och spänningsmatningen är 9-30VDC. Detta gör att den är lätt att implementera i de flesta mätsystem, även där låg energiförbrukning är viktigt.