Dammsäkerhet och hydrologi

In Situ Instrument säljer och levererar kompletta dammsäkerhetssystem samt implementerar komponenter och funktioner i befintliga system.

Inom område hydroenergi utvecklar vi och installerar ”Early warning system” för vattenflöden mot dammanläggningar relaterade till nederbörd och snösmältning. Våra mätsystem anpassas alltid till kundens specifika behov.

Våra mätningar kan bland annat omfatta:

- Grundvattennivåer invid/utanför dammvägg

- Vattenflöden och vattennivåer i brunnar invid dammvägg

- Portryck i berg invid/under dammvägg

- Dammens fundament, erosion och vattnets grumlighet

- Vattendammars läckage och temperaturen i läckagevattnet

- Temperatur och vinkelförändringar i dammkroppen

Vi fokuserar på att skapa mätsystem som optimeras för att skapa tillgänglighet och tillförlighet till mätdata. Här måste alltid rådande förutsättningar från plats till plats tas i beaktande vid konstruktion av systemen.

Val av teknik sker alltid i samråd med kunden där vi tillsammans kommer överens om kravspecifikation för tänkt mätsystem.

Tillsammans med kunden Vattenfall har vi skapat en ny standard för hur de vill övervaka sina dammanläggningar. Detta inkluderar också implementering av tillkommande systemalarm i befintliga scadasystem.


För mer information

Kontakta Björn Östberg, 0297-40285, bjorn.ostberg@insitu.se