Certifikat

In Situ Instrument är certifierad av Sellihca.

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem som hanterar leverantörsinformation för energisektorn i Norden. De identifierar, utvärderar och övervakar leverantörer på uppdrag av inköpsorganisationer.

Sellihca ID: 110555

Certificate of Qualification