Åskskydd

Vi har lång erfarenhet av åskskydd för mastinstallationer och andra utsatta system.

Om blixten slår ner kommer den ALLTID att nå jord.

Syftet med åskskydd och transientskydd är att se till att transientströmmar når jord utan att förorsaka skada på installerad utrustning, eller förorsaka brand på grund av ljusbågar i byggnader och vegetation. Detta görs genom att avledare av olika spännings- och energiklasser monteras så att transientenergin leds förbi, i stället för genom, känslig utrustning.

Ett bra åskskydd måste alltid bygga på en helhetsförståelse av den kompletta installationen, med insikt om var transienter kan komma in i installationen och hur de olika avledarna fungerar och samverkar. Nyckelbegrepp när det gäller transientskydd är jordning och potentialutjämning.

Numera brukar man också klassificera olika zoner i en anläggning i olika LPZ (Lightning Protection Zone). Utifrån denna klassificerig definieras sedan de skyddskomponenter som kan användas i övergången mellan de olika zonerna. I LPZ0 måste man räkna med direktträff, och skyddskomponenterna måste vara dimensionerad för detta för att en ledare skall få dras vidare in i LPZ1, osv.


Vi använder komponenter från flera olika tillverkare i våra åskskyddsinstallationer, men säljer nästan aldrig enstaka komponenter eller komponentsatser för åskskydd utan en systemanalys av den typ som antyds ovan.

Välkommen med er förfrågan om åskskydd av er anläggning.