Analysatorer

In Situ Instrument har en lång erfarenhet av analysatorer från många olika tillverkare. Vi erbjuder ett brett urval av tjänster; försäljning av enskilda analysatorer, integrering av analysatorer i era mätsystem, utveckling av tillbehör mm.

Hör av er med era önskemål!

In Situ Instrument är återförsäljare för analysatortillverkaren Los Gatos Research (LGR) som tillverkar analysatorer för miljörelaterade mätningar, mätningar i industriella miljöer och analysatorer för medicinska användningsområden.

Samtliga modeller av analysatorer från LGR använder sig av en unik absorptionsteknik, kallad OA-ICOS (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy), som har flera fördelar jämfört med konventionell CRDS teknik (Cavity Ringdown Spectroscopy). Den främsta fördelen med OA-ICOS baserade analysatorer är att de kan mäta med hög noggrannhet men samtidigt undvika den mycket känsliga och dyrbara optiska installationen som CRDS kräver (nanometer precision för samma grad av noggrannhet). Tekniken har resulterat i ett utbud av analysatorer som är mindre känsliga för yttre påverkan (små stötar, temperatur- och tryckförändringar), och därmed mindre fördyrande och strömförbrukande tillbehör (som krävs för att säkerställa mätnoggrannheten i CRDS analysatorer). Analysatorerna från LGR har en intern dator som lagrar data på en hårddisk och kan skicka data i realtid till en logger via analoga eller digitala (RS232) utgångar. Dessutom är det möjligt att nå och styra LGR analysatorer över internet.

Läs mer om fördelarna med LGR här: The LGR Advantage

LGR har 4 olika konfigurationer (eller inkapslingar) i sitt produktsortiment.
•    Ultra Portable
•    Rackmount
•    Rackmount EP
•    Benchtop EP

Konfigurationen ”Ultra Portable” är framtagen för fältarbete. Analysatorn är inhyst i en väska som endast väger 15 kg. Den kan strömförsörjas via elnätet eller ett externt batteri.

Rackmount konfigurationerna är anpassade för 19”-rackmontering. Rackmount EP är en större, tyngre och något dyrare konfiguration som är idealisk för de tillämpningar som kräver de noggrannaste mätningarna. EP står för Enhanced Performance. I dessa modeller ingår en termiskt stabil inneslutning.

Benchtop EP är en konfiguration där analysatorn är tänkt att placeras på en bänk. Dessa analysatorer har, likt Rackmount EP, en termisk stabil inneslutning och högsta mätnoggrannheten.

LGR har gasanalysatorer för koncentrationsmätningar av spårgaser och isotopmätningar, se kategorierna nedan. Vi har även valt att lyfta fram den populära serien ”Ultra Portable” (portabla spårgasanalysatorer) som en tredje kategori.