Svenska ICOS är Europas flaggskepp

Publicerad 30/9, 2014

I Situ Instrument har nu färdigställt arbetet med Svenska ICOS. Flaggskeppet inom växthusgasmätningar i Europa är därmed sjösatt och arbetet med att vårda och utveckla tar nu vid och kommer pågå många år framåt.

Sverige är först ut bland 17 deltagande nationer i ICOS Europa med att ha färdigställt en nationell forskningsinfrastruktur. In Situ Instrument har utvecklat, konstruerat och installerat Svenska ICOS sex siter, från Skåne till Stordalen norr om polcirkeln, för mätning av växthusgaser.

Under den gågna veckan deltog In Situ Instrument med bred representation på den första internationella ICOS Science Conference i Bryssel med temat "Greenhouse Gases and Biochemical Cycles". Här samlades deltagare från hela världen för att diskutera detta högst angelägna forskningsområde. Fokus ligger på mer standardisering samt mer samarbete nationer emellan och starten till detta har nu inletts.

Deltagarna från In Situ Instrument kunde konstatera att stort intresse visades för vad vi i Sverige tillsammans med framförallt Lunds universitet, men även andra universitet har skapat. Projektet ICOS har skapat ett antal tekniska lösningar, däribland In Situs digitala datalogger, som saknar motstycke i övriga världen.

"In Situ Instruments arbete med att visa omvärlden vad vi kan och förmår i Sverige har nu startat och det ser lovande ut" fastslår Björn Östberg, VD.


Kontakta Alexander Bergsten för mer information

alexander.bergsten@insitu.se  0297-402 80