Presentation av nyanställda

Publicerad 14/3, 2014

In Situ Instrument välkomnar tre nya medarbetare.

Alexander Bergsten har läst civilingenjörsutbildning inom miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet med inriktning på ekosystemmodellering, miljömätteknik och hydrologi. Han har under sitt examensarbete vidareutvecklat och installerat ett pCO2-mätsystem för mätningar i vatten hos oss på In Situ. Hans nuvarande position på företaget är som utvecklingsingenjör, där han arbetar med analys av mätdata samt installation, kvalitetssäkring och utveckling av mätsystem.

Emil Lindblom är vår nye ansvarige för service och eftermarknad. Han ger bland annat support gällande drift av installerade system och andra eftermarknadsrelaterade frågor. Han sköter också försäljning av givare och andra systemrelaterade komponenter. Emils bakgrund i korthet, hans utbildning omfattar en naturvetenskaplig linje med flygteknisk inriktning, samt attackdykare och brandman. Han har tidigare arbetat på bland annat Sandvik Materials Technology.

Josefin Plym är nyexaminerad elektronikingenjör och arbetar i produktionen av våra mätsystem.


Klicka här för att se samtliga anställda