Nytt system åt Högskolan i Gävle

Publicerad 4/10, 2013

In Situ Instrument har utvecklat och installerat ett mätsystem åt Högskolan i Gävle för att mäta solpanelers effektivitet. 
Mätningarna avser såväl elektrisk som termisk energi och sensorer som används är pyranometrar, 
temperaturgivare och flödesmätare.