Norsk kund nöjd med In Situs insatser

Publicerad 9/12, 2014

Sommaren 2013 fick In Situ i uppdrag av Fred. Olsen Renewables att upprätta ett antal vindmätningssiter längs den Norska kusten, trots att tidigare försök gjorts med mindre lyckat resultat antog vi utmaningen.

Samtliga av de siter vi fått i uppdrag att upprätta var planerade till platser i oländig terräng där mycket tufft klimat råder. Med tanke på vindhastigheter på upp till orkanstyrka, temperaturer långt under – 20°C vintertid och närheten till havet var vi väl medvetna om de krav som dessa siter måste uppfylla för att kunna leverera kvalitativ mätdata.

I nära samarbete med Natural Power, MTUH och utvalda servicepartners som Lyse Infra AS, Sønnico Tele AS och Bindal Kraftlag SA har vi det senaste året lyckats leverera kvalitativ mätdata från samtliga siter. En annan bidragande orsak till att vi lyckats med detta är att vi använt oss av kvalitativa leverantörer som Vaisala, Cambell Scientific, ZephIR, SwedMotor och Que Dee när det gäller mätutrustning och komponenter.

Vi är mycket nöjda med In Situs hantering av mätkampanjen och hur installation, drift, och hanteringen av driftavbrott har skötts. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med In Situ”, säger Pål Gjesdal, Development Manager på Fred. Olsen Renewables.

Läs mer om detta projekt här