In Situ levererar ett vindmätsystem till 180 m mast

Publicerad 17/9, 2015

In Situ kommer inom kort att leverera ett mätsystem till en mast på 183 meter exklusive toppspira. Eftersom mastens höjd överstiger 150 meter måste den ha ett högintensivt hinderljus med övervakning.

Ett annat utmärkande drag i systemet är att den innehåller 4 stycken Ultrasonic anemometrar. För att hinna med mätningar, beräkningar och övervakning i 1Hz används In Situs egenutvecklade seriekonvertrar, ISTRPD. Dessa ökar kraftigt loggrars kapacitet att hantera seriedata i höga hastigheter.

Eftersom mätmasten kommer att vara placerad i ett område med extrema väderförhållanden kommer 6 bommar, toppspiran samt alla vindriktnings- och vindhastighetssensorer, att vara uppvärmda.

Läs mer om ISTRPD här