Forskare från Schweiz till Instrument AB

Publicerad 10/5, 2012

Johannes Fritsche från Schweiz är forskare inom området växthusgaser och är sedan 2 maj anställd hos In Situ Instrument AB för att utgöra spetskompetens i ett projekt som leds av forskare vid Lunds Universitet.

Projektet, ICOS, tar sin början i Sverige och skall sedan genomföras i hela Europa. Syftet med projektet är att standardisera sättet att mäta växthusgasernas påverkan på miljön. För att kunna fatta de rätta besluten och göra de rätta insatserna för miljön behövs samstämmighet i sättet att mäta och utvärdera miljöpåverkan.

In Situ Instrument AB är specialiserade på teknik inom miljömätningsområdet och skall på uppdrag av Lunds Universitet utveckla och tillverka mätsystemen som skall sättas upp på 5 olika mätstationer i Sverige från norr till söder och Johannes specialkunskaper som forskare på växthusgaser är av stor vikt för utvecklingen av systemen.