Fjärde året i rad som FRAMFÖR-företag

Publicerad 28/8, 2014

VD Björn Östberg mottog under gårdagen det fjärde diplomet från FRAMFÖR-företag sedan han och hustrun Margaretha övertog företaget för fyra år sedan.

Utmärkelsen FRAMFÖR (FRAMgångsrika FÖRetag i Gästrikland) delats ut till de femtio mest framgångsrika företagen i Gästrikland. Detta är ett gemensamt projekt som delas mellan Högskolan i Gävle, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen Gävleborg, Mellansvenska Handelskammaren, Ernst & Young och kommunerna i Gästrikland.

För att kunna erhålla utmärkelsen görs en utvärdering. Ett antal frågor ställs om hur systematiskt företagen i Gästrikland arbetar med sin affärsidé, marknadsföring och arbetsmiljö. För att bli aktuella för utmärkelsen måste företagen dessutom uppvisa en lönsamhetsökning om minst fyra procent jämfört med föregående år. Genom en kvalitativ bedömning poängsätts företagens organisatoriska arbete. De femtio företag som genererat mest poäng vinner utmärkelsen FRAMFÖR.

Utmärkelsen delades ut på Gävle Slott med Landshövding Barbro Holmberg som värd. Det var totalt fem företag från Ockelbo som fick utmärkelsen.