Vindmätningssystem till Forsmark kärnkraftverk

Publicerad 17/9, 2015

In Situ har levererat ett vindmätningssystem till Forsmark kärnkraftverk. Systemet ska i första hand användas för att förutse spridningen av radioaktivt avfall i händelse av eventuellt utsläpp. En mätmast av den här typen är ett krav från myndigheterna för att anläggningen ska få bedriva sin verksamhet.

Systemet innehåller 3st ultrasonic anemometrar och övervakningen sker dels genom LoggerNet och MODBUS, och dels genom ett stort antal externa och interna larm kopplade  till en dator på Forsmark.