Vindkraft i Norge

Publicerad 18/6, 2014

In Situ har gjort flera installationer av vindmätningssystem i Norge under hösten 2013 och våren 2014 åt kunden Fred Olsen Renewables AS. Resan började genom samarbetspartnern Natural Power.

Uppdraget omfattar:

  • Installation av kompletta mätsystem inklusive uppförandet av mast.

  • Daglig hämtning av mät- och driftdata för lagring på FTP-servern.

  • Övervakning av bland annat data, strömförsörjning och sensorer.

  • Analys av data

  • Service- och övervakningsavtal där vi tillsammans med lokala parters i Norge på kort varsel löser problem och utför regelbundet underhåll.

Vi hade oturen att bland annat bekanta oss med stormen Ivar som drog in över Norge under installationen. Den övre bilden bredvid demonstrerar hur det ofta har sett ut på site under vintern. Bilden under visar den 2 meter höga containern innan leverans.