Tarfala forskningsstation

Publicerad 12/6, 2015

In Situ har uppdaterat befintliga meteorologiska mätstationer i Tarfala med satellitkommunikation samt webbpresentation av mätdata.

Mätdata från Tarfala forskningsstation