Styrsystem för bevattning av kol i Nederländerna

Publicerad 29/9, 2015

In Situ har levererat ett styrsystem för bevattning av kol i Nederländerna.

Koldepån är belägen i utkanterna av Amsterdam. Syftet med att bevattna kol är att förhindra dammspridning och vara tvungen att tvätta fasader hos närliggande bebyggelse flera gånger per år. Det är det första systemet som genom klimatstyrning bevattnar kol och är en vidareutveckling av ProLog II som normalt används för att bevattna timmer.

Förutom två växelvis aktiva huvudpumpar finns även en hjälppump med syfte att fylla systemet med vatten under uppstart och på så vis förhindra torrkörning. För att undvika frostsprängning innehåller det holländska systemet även en automatiskt aktiverad vintersekvens som tömmer alla ledningar på vatten vid långvarig kyla.