Sex mätstationer installerade till Svenska ICOS

Publicerad 15/7, 2014

Denna vecka installeras den sjätte mätstationen till Svenska ICOS. SVT gjorde i veckan ett inslag från siten, se inslaget från SVT här

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är ett EU-initiativ med 17 deltagarländer. Varje land ansvarar för sin del av infrastrukturen. Det svenska ICOS-initiativet drivs av en arbetsgrupp med forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Abisko Naturvetenskapliga Station (tillhör Polarforskningssekretariatet) och Stockholms universitet, under ledning av Professor Anders Lindroth, Lund.

Uttalande från professor Anders Lindroth:
"Slutbesiktningarna är nu genomförda på de fem första mätstationerna inom Svenska ICOS och jag kan konstatera att vi ligger långt framme med att ha i stort sett kompletta installationer färdigställda i ett mycket tidigt skede av ICOS, faktiskt redan innan ICOS på europeisk nivå formellt har startat. Det känns bra att veta att vi har fått professionella installationer utförda på hela instrumentparken och jag hoppas och tror att våra mätstationer kommer att utgöra ett ’flaggskepp’ inom europeiska ICOS."