ICOS Hyltemossa – Mätsystem för klimatförändringar

Publicerad 13/10, 2014

In Situ Instrument driftsätter under hösten den sydligaste svenska ICOS siten i Hyltemossa, Skåne åt ICOS Sverige.

På grund av att siten är tänkt att övervaka utbytet av växthusgaser över en skog restes och instrumenterades en 150 meter hög mast. Flera av In Situs lösningar har implementerats för att tillmötesgå de högt ställda kraven på dessa mätsystem.

De ventilerade strålningsskydden säkerställer korrekta temperaturmätningar ner till 0,01C i masten. För att mäta utbytet av växthusgaser i 20Hz har ett helhetsgrepp kring digital hantering av mätdata tagits av alla berörda sensorer. Detta inkluderar såväl en skräddarsydd mjukvarulösning för styrning och datahantering samt en egenutvecklad datalogger.

På siten installerades även andra system för mätning av meteorologiska parametrar och andra site-specifika parametrar såsom mark- och ljusförhållanden i den omgivande skogen och grundvattennivåer.

Sensorerna som används på site är bland annat gasanalysatorer från Li-Cor, en uppvärmd 3D-anemometer från Metek, termoelement från Campbell, strålningsgivare från Kipp&Zonen, nederbördsmätare från GeoNor, Temp/fukt-givare från Rotronic plus många, många fler.