Geoenergi

Publicerad 15/8, 2012

När det gäller Geoenergi, ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme respektive kyla samarbetar vi med bland annat Neo Energy.