Erken - Fluxmätningar i insjö

Publicerad 9/9, 2014

In Situ Instrument AB har rest och instrumenterat en mast på Malmaön i Erken åt Uppsala universitet. Mätsystemet vid masten mäter meteorologiska parametrar, exempelvis vind- och temperaturmätningar på olika höjder, nederbörd, relativ luftfuktighet och strålning men även högfrekventa vind- och koncentrationsmätningar av växthusgaser (vattenånga, metan och koldioxid).

Sensorer som används på siten är bland annat en gasanalysator från Li-Cor och en 3D sonic från Gill Instruments. Syftet är att kvantifiera flöden av växthusgaser till och från sjöar och öka förståelsen för de bakomliggande processerna.

Utöver resning och instrumentering av masten har In Situ instrument även anslutit detta system till backup-batterier och åskskydd. In Situ har efter detta även blivit ombedda att göra en översyn av åskskydden för alla system på Malmaön.

Läs mer här