Uppdrag

Exempel på uppdrag presenteras nedan.

Styrsystem för bevattning av kol i Nederländerna

Publicerad 29/9, 2015

In Situ har levererat ett styrsystem för bevattning av kol i Nederländerna.Koldepån är belägen i utkanterna av Amsterdam. Syftet med att bevattna kol är att förhindra dammspridning och vara tvungen at...

Läs mer »

Vindmätningssystem till Forsmark kärnkraftverk

Publicerad 17/9, 2015

In Situ har levererat ett vindmätningssystem till Forsmark kärnkraftverk. Systemet ska i första hand användas för att förutse spridningen av radioaktivt avfall i händelse av eventuellt utsläpp. En m...

Läs mer »

Tarfala forskningsstation

Publicerad 12/6, 2015

In Situ har uppdaterat befintliga meteorologiska mätstationer i Tarfala med satellitkommunikation samt webbpresentation av mätdata.Mätdata från Tarfala forskningsstation

Läs mer »

Webbsida som visar nuvarande vattenstånd i Hjälmaren

Publicerad 4/5, 2015

Hjälmarens Vattenförbund tog kontakt med oss då de sökte ett sätt att presentera aktuella vattennivåer på Internet. En standardlösning fanns sedan tidigare, men den var alltför krånglig att använda. V...

Läs mer »

Working in harsh environments

Publicerad 9/12, 2014

In Situ was asked by Fred. Olsen Renewables in summer 2013 to install wind power meteorology masts on a handful of sites along the Norwegian coast line. The weather conditions and site locations made ...

Läs mer »

ICOS Hyltemossa – Mätsystem för klimatförändringar

Publicerad 13/10, 2014

In Situ Instrument driftsätter under hösten den sydligaste svenska ICOS siten i Hyltemossa, Skåne åt ICOS Sverige. På grund av att siten är tänkt att övervaka utbytet av växthusgaser över en skog rest...

Läs mer »

Erken - Fluxmätningar i insjö

Publicerad 9/9, 2014

In Situ Instrument AB har rest och instrumenterat en mast på Malmaön i Erken åt Uppsala universitet. Mätsystemet vid masten mäter meteorologiska parametrar, exempelvis vind- och temperaturmätningar på...

Läs mer »

Sex mätstationer installerade till Svenska ICOS

Publicerad 15/7, 2014

Denna vecka installeras den sjätte mätstationen till Svenska ICOS. SVT gjorde i veckan ett inslag från siten, se inslaget från SVT härICOS (Integrated Carbon Observation System) är ett EU-initiativ me...

Läs mer »

Vindkraft i Norge

Publicerad 18/6, 2014

In Situ har gjort flera installationer av vindmätningssystem i Norge under hösten 2013 och våren 2014 åt kunden Fred Olsen Renewables AS. Resan började genom samarbetspartnern Natural Power.Uppdraget ...

Läs mer »

Vindkraftsmeteorologi

Publicerad 2/10, 2013

Vindkraftsmeteorologi är In Situ's största affärsområde. Vi har exempelvis levererat mätutrustning till de stora vindkraftparkerna i Jädraås och Markbygden.

Läs mer »

Geotekniska dammsäkerhetssystem

Publicerad 1/10, 2013

Vattenfall är vår största kund inom detta affärsområde. Ett flertal uppdrag har genomförts under 2012 och 2013.

Läs mer »

ICOS projektet - www.icos-sweden.se

Publicerad 1/3, 2013

Uppdraget att bygga de sex första mätstationerna i Sverige gick till In Situ i Ockelbo som specialiserat sig på miljömätningar i både luft, land och vatten Miljön är vår planets framtid. Global uppvär...

Läs mer »

Geoenergi

Publicerad 15/8, 2012

När det gäller Geoenergi, ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme respektive kyla samarbetar vi med bland annat Neo Energy.

Läs mer »

Miljörelaterade mätningar

Publicerad 15/8, 2012

Vi samarbetar avseende miljörelaterade mätningar bland annat med: • Uppsala Universitet• Lund Universitet• Stockholm Universitet

Läs mer »